Pressemeddelelser

Pressemeddelelse (15 december 2017)

Vi har netop fået resultatet af de seneste vandprøver, og de viser desværre at vi stadig har forhøjede værdier af Desphenyl-Chloridazon (pesticidrester) i vores drikkevand, men ifølge udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, de tidligere embedslæger, ”er det ikke sundhedsskadeligt at drikke vandet i de koncentrationer vi har i afgangsvandet, idet indholdet af pesticidrester stadig ligger langt under niveauet for, hvad der er skadeligt. Folk skal ikke være bange for at drikke vandet.”

Der er fra kommunens side givet en dispensation til fortsat at lede drikkevandet ud til forbrugerne, under forudsætning af at vi igangsætter en handlingsplan for, hvordan indholdet af Desphenyl-Chloridazon igen kommer til at overholde grænseværdien.

Vi vil løbende udtage nye vandprøver så vi hele tiden er opdateret med, hvordan indholdet pesticidrester eventuelt ændrer sig.

janderup den 15 december 2017


Pressemeddelelse (21 nov 2017):

Der er blevet fundet lidt for højt indhold af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon i afgangsvandet fra Janderup Vandværk. Problemet skyldes en lidt forhøjet værdi af stoffet i den ene af vore fem råvands-boringer. Boringen er i løbet af weekenden blevet lukket ned, så vi forventer at vandet igen over-holder grænseværdien. Der bliver snarest muligt udtaget nye prøver.

Styrelsen for patientsikkerhed udtaler:
”Der er ingen påviselig sundhedsskade ved at have drukket vandet med den koncentration af Desphenyl-chloradazon som er i vandet fra Janderup Vandværk”

Folk skal ikke være bekymrede

Janderup den 21. november 2017

Henning Tobiasen
Formand