Forside

Velkommen til Janderup Vandværks hjemmeside


Generalforsamling

Afholdes i Aktivitetshuset
Onsdag den 3. april 2024 kl. 19,30
Dagsorden iflg. vedtægter

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Budget for det kommende år
5.  Indkomne forslag
6.  Valg af medlemmer og suppleanter
7.  Valg af revisor og suppleant
8.  Eventuelt

Bestyrelsen

Betalinger/flytninger kontakt:

Midt Regnskab ApS
www.midtregnskab.dk
Tlf.: 21224880
Mail: kontakt@midtregnskab.dk
Formular til flytning: www.midtregnskab.dk/meld-flytning

Det er derudover muligt at finde oplysninger omkring:
– Takstblad (priser) og årsrapporter
– Vedtægter og regulativer for Janderup Vandværk
– Beredskabsplan
– Kort over dækningsområde
– Medlemmer af bestyrelsen og andre vigtige personer
– Andre vigtige informationer såsom vandprøver og procedurer i tilfælde af driftsproblemer

Kontakt til Janderup Vandværk: Thue Forkrog på mail eller tlf: 20261579