Driftsproblemer

Jeg har et utæt vandrør i huset eller på min grund

Afhængig af hvor akut dit problem er skal du snarest muligt kontakte din lokale autoriserede VVS installatør og informere om problemet. Alt vandspild der sker på din ejendom efter stophanen er dit ansvar som forbruger. Dette betyder at du skal dække alle omkostninger samt det ekstra vandforbrug. Har vandspildet stået på i længe kan dette blive en betydelig omkostning. Derfor anbefaler vi at du jævnligt kontrollerer dit vandforbrug og dine vandinstallationer for utætheder, så evt. utætheder opdages i rette tid.

 

Min vandmåler er gået i stykker

Du skal hurtigst muligt kontakte Janderup Vandværk. Vi sørger herefter for at måleren bliver skiftet og det er uden beregning. Men har du selv været skyld i beskadigelsen af måleren (f.eks. ved frostsprængning) vil du modtage en regning på en ny måler.

 

Utæthed eller overrevet vandrør

Ved utæt eller overrevet vandrør før vandmåleren (f.eks. i vejen eller lign) kontakt da hurtigst muligt Janderup Smede- & Maskinforrretning A/S v/ Preben Pedersen på telefon 7525 8058 eller mobil 4026 8058