Klageproces

Den 1. oktober 2015 fik forbrugerne en ret til at klage over leveringsforhold.

Forbrugere kan indbringe klager om tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Yderligere information omkring klageproces og omkostninger hertil kan findes i nedenstående dokument

Klageproces pr 1 okt 2015