Vandværket

Adresse:
Hebovej 20, 6851 Janderup – anlægs ID: 53773 opført i 1973

Vurdering:
Vandværket fremtræder i god hygiejnisk stand og arealet omkring vandværket er i velholdt stand. Anlæggets kapacitet er tilfredsstillende ud fra beregnede forhold omkring leveringsevne, forsyningsevne og beholderevne. Leveringsevnen er stor, hvilket betyder at vandværket har mulighed for at levere i spidsbelastningerssituationer. Sidst er der mulighed for yderligere indvinding i fremtiden.

Fakta:
Indvindingstilladelse:                     145.000 m3/år
Indvundet mængde 2011:             134.276 m3/år
Overskridelse:                                 14.276 m3/år
Tilladelsens udløbsdato:                   17-08-2042
Antal boringer:                         5 stk i 21m dybde
Indvindingskapacitet:                            125 m3/h
Udpumpningskapacitet:                         48 m3/h
Filterkapacitet:                                        40 m3/h
Rentvandsbeholderen:                            250 m3
Døgnproduktionskapacitet:                     920 m3

Forsyningsfordeling:
Helårshuse:                                              471 stk
Fritidshuse:                                                   0 stk
Institutioner:                                                  4 stk
Virksomheder:                                            12 stk
Landbrug:                                                   24 stk