Vandkvalitet

Information om vandkvalitet på Janderup vandværk

I Janderup Vandværks forsyningsområde leverer vi drikkevand af god kvalitet til vore 522 forbrugere. Eurofins Laboratorium foretager analyser af vandet i boringerne, på vandværket og ved forbrugerne. Herudover fører Varde Kommune tilsyn med vandværket. Nedenstående vil vi gerne informere om de vigtigste parametre:

Lugt og smag. Drikkevand skal være velsmagende og fri for lugt; og smagen er normal, så det lever vi op til.

Hårdhed. Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader ° pH og bør ligge mellem 5°dH for blødt vand og 30°dH for meget hårdt vand. Jo hårdere vand desto mere sæbe skal vi bruge. I Janderup har vi blødt vand på en pH på 7,6 så vi kan glæde os over, at sæben skummer godt og rækker længere.

Jern. Er det stof, som man først og fremmest ønsker at fjerne ved vandbehandlingen, idet for højt indhold i det rene vand giver de mest iøjnefaldende gener: Aflejringer i ledningsnet og armaturer, gener ved tøjvask og ved afsætninger i kummer og vaske, dårlig smag og uklarhed. Forhøjet jernindhold er dog sjældent sundhedsskadeligt. Indholdet må højst være 0,1 mg/l. I Janderup er det <0,01 mg/l, hvilket er meget fint.

Mangan.  Forekommer ofte sammen med jern og forårsager lignede ulemper, men der skal meget mindre til. Mangan på ledningsnettet kan vise sig som et sort, lidt olieagtigt fedtet stof. Det behandlede vand bør derfor være manganfrit. Indholdet i ledningsnettet må højst være 0,02 mg/l. Hos os er det 0,006 mg/l, altså næsten ikke til at måle.

Mikrobiologisk kvalitet: Coliforme bakterier er i sig selv normalt ikke sygdomsfremkaldende, men trives de samme steder som de sygdomsfremkaldende bakterier og kaldes derfor ”indikatorbakterier”. Påvisning af coliforme bakterier tages som tegn på forurening og ved forekomst skal der foretages yderligere undersøgelser. I Janderup er forekomsten mindre end 1/100 ml, altså så lav, at det næsten ikke er måleligt, hvilket er godt. Tilsvarende lave værdi måles for de sygdomsfremkaldende fækale bakterier, som ved forekomst indikerer forurening fra kloak, mødding el.lign. Så også den mikrobiologiske kvalitet af vores drikkevand er meget tilfredsstillende.

Nitrat. For stort indhold af nitrat i drikkevandet kan være sundhedsskadeligt, navnlig for spædbørn, idet nitrat i børns fordøjelsessystem nedsætter ilttilførslen via de røde blodlegemer. Nitrat i mængder under 5 mg/l er helt normalt. Indholdet må højst være 50 mg/l. Hos os er det 5.5 mg/l, altså tilfredsstillende.

Fluorid. Indholdet af fluorid i drikkevandet virker forebyggende overfor caries – huller i tænderne, og nogle tandlæger mener, at det gunstigste indhold til dette formål er ca. 1,2 mg/l. Til gengæld anses et blot lidt højere indhold for at være sundhedsskadeligt; grænsen er sat ved 1,5 mg/l. Hos os er indholdet målt til 0,12 mg/l.

Chloridazon, desphenyl.  Chloridazon desphenyl (pesticider), som er et neutraliseringsstof der fandtes i de sprøjtemidler, der tidligere blev brugt i forbindelse med roedyrkning, og som der har været meget fokus på siden efteråret 2017, er desværre også at finde i vores drikkevand. Grænseværdien for pesticider er 1,0 mg/l, vores ligger i øjeblikket og svinger mellem 1,9 og 2,3 mg/l. Selvom værdien i vores vand ligger på det dobbelte af grænseværdien, er det dog overhovedet ikke sundhedsskadelig at drikke vandet. Med den værdi vores vand har lige p.t, skal man drikke mellem 2500 og 3000 liter vand i døgnet, før der måske kan måles noget i kroppen. Vi arbejder i øjeblikket på at finde et nyt vandreservoir, som ligger dybere end det vi tager fra i dag, og som er fri for pesticider.

 

Janderup Vand – februar 2019.